9SDGE-180F2P 9SDGE-120F2P 9SDGE-90F2P 9SDGE-60F2P 9SDGE-40G 8SDGE-25G 8SDGE-15G 7SDGE-15G 7SDGE-10G 7SDGE-6G 6SDGE-6G Speed Control Induction SPG Motor (180W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (120W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (90W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (60W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor ( 40W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (25W □80mm) Speed Control Induction SPG Motor (15W □80mm) Speed Control Induction SPG Motor (15W □70mm) Speed Control Induction SPG Motor (6W □60mm)
Motor SPGđộng cơ spgSPG Motor spgkorea
S9D100-90CH (OK79)

S9D100-90CH (OK79)

0 VND
Hotline: 0976195223
S9D100-90CH (OK79) 2

S9D100-90CH (OK79) 2

0 VND
Hotline: 0976195223
DC SPG Motor

DC SPG Motor

0 VND
Hotline: 0976195223
DC ( SPG Motor )

DC ( SPG Motor )mới

0 VND
Hotline: 0976195223
REVERSIBLE MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

REVERSIBLE MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

0 VND
Hotline: 0976195223
REVERSIBLE MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

REVERSIBLE MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

0 VND
Hotline: 0976195223
SRX02CE

SRX02CE

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I40DT

S9I40DT

0 VND
Hotline: 0976195223
S7R15GX-S12CE, S7R15GX-S24CE

S7R15GX-S12CE, S7R15GX-S24CE

0 VND
Hotline: 0976195223
S9D100-90CH(OC83)

S9D100-90CH(OC83)

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC20BH-L93(19:1)

S9KC20BH-L93(19:1)

0 VND
Hotline: 0976195223
SUA40IX-V12, SUA40ID-V12, SUA40IB-V12

SUA40IX-V12, SUA40ID-V12, SUA40IB-V12

0 VND
Hotline: 0976195223
SSB03-SRSS

SSB03-SRSS

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KH60B

S9KH60B

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC200BH-L94(336:1), S9KC200BH-L94

S9KC200BH-L94(336:1), S9KC200BH-L94

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC30BH

S9KC30BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC25BH

S9KC25BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC20BH

S9KC20BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC10BH

S9KC10BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KC3BH

S9KC3BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KB120BH

S9KB120BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KB40BH

S9KB40BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KB30BH

S9KB30BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KB15BH

S9KB15BH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I180MSCE, S9I180MS

S9I180MSCE, S9I180MS

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I90GTHCE, S9I90GTH

S9I90GTHCE, S9I90GTH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I90DXCE, S9I90KXCE, S9I90DX, S9I90KX

S9I90DXCE, S9I90KXCE, S9I90DX, S9I90KX

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I40GTHCE , S9I40GTH

S9I40GTHCE , S9I40GTH

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I40GB-V12

S9I40GB-V12

0 VND
Hotline: 0976195223
S9D300-24K

S9D300-24K

0 VND
Hotline: 0976195223
S8KA120B

S8KA120B

0 VND
Hotline: 0976195223
S8KA18B

S8KA18B

0 VND
Hotline: 0976195223
S8KA3B

S8KA3B

0 VND
Hotline: 0976195223
S8I25GT-TCE

S8I25GT-TCE

0 VND
Hotline: 0976195223
S8I25GTCE

S8I25GTCE

0 VND
Hotline: 0976195223
S8I25GS-TCE, S8I25GG-TCE

S8I25GS-TCE, S8I25GG-TCE

0 VND
Hotline: 0976195223
S8I25-24A

S8I25-24A

0 VND
Hotline: 0976195223
S7R15GB-E

S7R15GB-E

0 VND
Hotline: 0976195223
S7I15GXCE

S7I15GXCE

0 VND
Hotline: 0976195223
S6R06GX

S6R06GX

0 VND
Hotline: 0976195223
S6DA15B

S6DA15B

0 VND
Hotline: 0976195223
S6DA10B

S6DA10B

0 VND
Hotline: 0976195223
NC-002S

NC-002S

0 VND
Hotline: 0976195223
Speed Controller SPG Motor

Speed Controller SPG Motor

0 VND
Hotline: 0976195223
S9R40GXH-ES12

S9R40GXH-ES12

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I120GX-V12CE (A205)

S9I120GX-V12CE (A205)

0 VND
Hotline: 0976195223
S9I90GXH-V12CE

S9I90GXH-V12CE

0 VND
Hotline: 0976195223
Motor SPG

Motor SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
điều khiển tốc độ SPG

điều khiển tốc độ SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
S9KD30B

S9KD30B

0 VND
Hotline: 0976195223
hộp số SPG (Trục Vuông góc)

hộp số SPG (Trục Vuông góc)

0 VND
Hotline: 0976195223
giảm tốc SPG

giảm tốc SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
hộp giảm tốc SPG

hộp giảm tốc SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
động cơ spg 1pha/3pha

động cơ spg 1pha/3pha

0 VND
Hotline: 0976195223
Brake Motor SPG

Brake Motor SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
SPG Brake Motor

SPG Brake Motor

0 VND
Hotline: 0976195223
SPG Motor

SPG Motor

0 VND
Hotline: 0976195223
Đông cơ SPG

Đông cơ SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
Speed Control ( SPG Motor )

Speed Control ( SPG Motor )mới

0 VND
Hotline: 0976195223
Điều khiển tốc độ SPG

Điều khiển tốc độ SPG

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA180

SC8HA180

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA150

SC8HA150

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA120

SC8HA120

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA100

SC8HA100

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA90

SC8HA90

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA75

SC8HA75

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA60

SC8HA60

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA50

SC8HA50

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA36

SC8HA36

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA30

SC8HA30

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA25

SC8HA25

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA18

SC8HA18

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA15

SC8HA15

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA12.5

SC8HA12.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA10

SC8HA10

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA9

SC8HA9

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA7.5

SC8HA7.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA6

SC8HA6

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA5

SC8HA5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA3

SC8HA3

0 VND
Hotline: 0976195223
SC8HA3.6

SC8HA3.6

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB180

SC9HB180

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB150

SC9HB150

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB120

SC9HB120

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB100

SC9HB100

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB90

SC9HB90

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB75

SC9HB75

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB60

SC9HB60

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB50

SC9HB50

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB36

SC9HB36

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB3.6

SC9HB3.6

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB30

SC9HB30

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB25

SC9HB25

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB18

SC9HB18

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB15

SC9HB15

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB12.5

SC9HB12.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB10

SC9HB10

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB9

SC9HB9

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB7.5

SC9HB7.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB6

SC9HB6

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB5

SC9HB5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9HB3

SC9HB3

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC180

SC9KC180

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC150

SC9KC150

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC120

SC9KC120

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC100

SC9KC100

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC90

SC9KC90

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC75

SC9KC75

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC60

SC9KC60

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC50

SC9KC50

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC36

SC9KC36

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC30

SC9KC30

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC25

SC9KC25

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC18

SC9KC18

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC15

SC9KC15

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC12.5

SC9KC12.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC10

SC9KC10

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC9

SC9KC9

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC7.5

SC9KC7.5

0 VND
Hotline: 0976195223
SC9KC6

SC9KC6

0 VND
Hotline: 0976195223

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Fax: 0437557991

Email: spgthelong@gmail.com

Email: thelinhttht@gmail.com

Website: http://spgkorea.com/

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 104
Trong tuần: 694
Lượt truy cập: 1917416

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Fax: 0437557991

Email: spgthelong@gmail.com                  thelinhttht@gmail.com

Website: http://spgkorea.com/