Speed Control Induction SPG Motor (180W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (120W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (90W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (60W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor ( 40W □90mm) Speed Control Induction SPG Motor (25W □80mm) Speed Control Induction SPG Motor (15W □80mm) Speed Control Induction SPG Motor (15W □70mm) Speed Control Induction SPG Motor (6W □60mm) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 90W(􄦠90㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 60W(􄦠90㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 40W (􄦠90㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜) SPEED CONTROL BRAKE MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜) SPEED CONTROL REVERSIBLE MOTOR SPG 40W(􄦠90㎜) SPEED CONTROL REVERSIBLE MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜) SPEED CONTROL REVERSIBLE MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜) SPEED CONTROL REVERSIBLE MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜)

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 0 VND
Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Hotline: 0976195223 Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:
Lượt xem: 217

Mô tả

Động cơ điện một chiều liền hộp giảm tốc
Model: RS43BXLC/24VDC
Tỷ số truyền: i=19.7

rs43bxlc

RS32AXTO . RS32AXTP, RS32AXTQ, RS32AXTR, RS32AXTS, RS32AXTT, RS32AXTU, RS32AXTV, RS32AXTW, RS32AXLO, RS32AXLP, RS32AXLQ, RS32AXLR, RS32AXLS, RS32AXLT, RS32AXLU, RS32AXLV, RS32AXLW, RS32AZTO, RS32AZTP, RS32AZTQ, RS32AZTR, RS32AZTS, RS32AZTT, RS32AZTU, RS32AZTV, RS32AZTW, RS32AZLO, RS32AZLP, RS32AZLQ, RS32AZLR, RS32AZLS, RS32AZLT, RS32AZLU, RS32AZLV, RS32AZLW, RS32BXTO, RS32BXTP, RS32BXTQ, RS32BXTR, RS32BXTS, RS32BXTT, RS32BXTU, RS32BXTV, RS32BXTW, RS32BXLO, RS32BXLP, RS32BXLQ, RS32BXLR, RS32BXLS, RS32BXLT, RS32BXLU, RS32BXLV, RS32BXLW, RS32BZTO, RS32BZTP, RS32BZTQ, RS32BZTR, RS32BZTS, RS32BZTT, RS32BZTU, RS32BZTV, RS32BZTW, RS32BZLO, RS32BZLP, RS32BZLQ, RS32BZLR, RS32BZLS, RS32BZLT, RS32BZLU, RS32BZLV, RS32BZLW, RS33AXTO, RS33AXTP, RS33AXTQ, RS33AXTR, RS33AXTS, RS33AXTT, RS33AXTU, RS33AXTV, RS33AXTW, RS33AXLO, RS33AXLP, RS33AXLQ, RS33AXLR, RS33AXLS, RS33AXLT, RS33AXLU, RS33AXLV, RS33AXLW, RS33AZTO, RS33AZTP, RS33AZTQ, RS33AZTR, RS33AZTS, RS33AZTT, RS33AZTU, RS33AZTV, RS33AZTW, RS33AZLO, RS33AZLP, RS33AZLQ, RS33AZLR, RS33AZLS, RS33AZLT, RS33AZLU, RS33AZLV, RS33AZLW, RS33BXTO, RS33BXTP, RS33BXTQ, RS33BXTR, RS33BXTS, RS33BXTT, RS33BXTU, RS33BXTV, RS33BXTW, RS33BXLO, RS33BXLP, RS33BXLQ, RS33BXLR, RS33BXLS, RS33BXLT, RS33BXLU, RS33BXLV, RS33BXLW, RS33BZTO, RS33BZTP, RS33BZTQ, RS33BZTR, RS33BZTS, RS33BZTT, RS33BZTU, RS33BZTV, RS33BZTW, RS33BZLO, RS33BZLP, RS33BZLQ, RS33BZLR, RS33BZLS, RS33BZLT, RS33BZLU, RS33BZLV, RS33BZLW, RS34AXTO, RS34AXTP, RS34AXTQ, RS34AXTR, RS34AXTS, RS34AXTT, RS34AXTU, RS34AXTV, RS34AXTW, RS34AXLO, RS34AXLP, RS34AXLQ, RS34AXLR, RS34AXLS, RS34AXLT, RS34AXLU, RS34AXLV, RS34AXLW, RS34AZTO, RS34AZTP, RS34AZTQ, RS34AZTR, RS34AZTS, RS34AZTT, RS34AZTU, RS34AZTV, RS34AZTW, RS34AZLO, RS34AZLP, RS34AZLQ, RS34AZLR, RS34AZLS, RS34AZLT, RS34AZLU, RS34AZLV, RS34AZLW, RS34BXTO, RS34BXTP, RS34BXTQ, RS34BXTR, RS34BXTS, RS34BXTT, RS34BXTU, RS34BXTV, RS34BXTW, RS34BXLO, RS34BXLP, RS34BXLQ, RS34BXLR, RS34BXLS, RS34BXLT, RS34BXLU, RS34BXLV, RS34BXLW, RS34BZTO, RS34BZTP, RS34BZTQ, RS34BZTR, RS34BZTS, RS34BZTT, RS34BZTU, RS34BZTV, RS34BZTW, RS34BZLO, RS34BZLP, RS34BZLQ, RS34BZLR, RS34BZLS, RS34BZLT, RS34BZLU, RS34BZLV, RS34BZLW, RS42AXTA, RS42AXTB, RS42AXTC, RS42AXTD, RS42AXTE, RS42AXTF, RS42AXTG, RS42AXTH, RS42AXTI, RS42AXTJ, RS42AXLA, RS42AXLB, RS42AXLC, RS42AXLD, RS42AXLE, RS42AXLF, RS42AXLG, RS42AXLH, RS42AXLI, RS42AXLJ, RS42AZTA, RS42AZTB, RS42AZTC, RS42AZTD, RS42AZTE, RS42AZTF, RS42AZTG, RS42AZTH, RS42AZTI, RS42AZTJ, RS42AZLA, RS42AZLB, RS42AZLC, RS42AZLD, RS42AZLE, RS42AZLF, RS42AZLG, RS42AZLH, RS42AZLI, RS42AZLJ, RS42BXTA, RS42BXTB, RS42BXTC, RS42BXTD, RS42BXTE, RS42BXTF, RS42BXTG, RS42BXTH, RS42BXTI, RS42BXTJ, RS42BXLA, RS42BXLB, RS42BXLC, RS42BXLD, RS42BXLE, RS42BXLF, RS42BXLG, RS42BXLH, RS42BXLI, RS42BXLJ, RS42BZTA, RS42BZTB, RS42BZTC, RS42BZTD, RS42BZTE, RS42BZTF, RS42BZTG, RS42BZTH, RS42BZTI, RS42BZTJ, RS42BZLA, RS42BZLB, RS42BZLC, RS42BZLD, RS42BZLE, RS42BZLF, RS42BZLG, RS42BZLH, RS42BZLI, RS42BZLJ, RS43AXTA RS43AXTB, RS43AXTC, RS43AXTD, RS43AXTE, RS43AXTF, RS43AXTG, RS43AXTH, RS43AXTI, RS43AXTJ, RS43AXLA, RS43AXLB, RS43AXLC, RS43AXLD, RS43AXLE, RS43AXLF, RS43AXLG, RS43AXLH, RS43AXLI, RS43AXLJ, RS43AZTA, RS43AZTB, RS43AZTC, RS43AZTD, RS43AZTE, RS43AZTF, RS43AZTG, RS43AZTH, RS43AZTI, RS43AZTJ, RS43AZLA, RS43AZLB, RS43AZLC, RS43AZLD, RS43AZLE, RS43AZLF, RS43AZLG, RS43AZLH, RS43AZLI, RS43AZLJ, RS43BXTA, RS43BXTB, RS43BXTC, RS43BXTD, RS43BXTE, RS43BXTF, RS43BXTG, RS43BXTH, RS43BXTI, RS43BXTJ, RS43BXLA, RS43BXLB, RS43BXLC, RS43BXLD, RS43BXLE, RS43BXLF, RS43BXLG, RS43BXLH, RS43BXLI, RS43BXLJ, RS43BZTA, RS43BZTB, RS43BZTC, RS43BZTD, RS43BZTE, RS43BZTF, RS43BZTG, RS43BZTH, RS43BZTI, RS43BZTJ, RS43BZLA, RS43BZLB, RS43BZLC, RS43BZLD, RS43BZLE, RS43BZLF, RS43BZLG, RS43BZLH, RS43BZLI, RS43BZLJ, , RS44AXTA , RS44AXTB, RS44AXTC, RS44AXTD, RS44AXTE, RS44AXTF, RS44AXTG, RS44AXTH, RS44AXTI, RS44AXTJ, RS44AXLA, RS44AXLB, RS44AXLC, RS44AXLD, RS44AXLE, RS44AXLF, RS44AXLG, RS44AXLH, RS44AXLI, RS44AXLJ, RS44AZTA, RS44AZTB, RS44AZTC, RS44AZTD, RS44AZTE, RS44AZTF, RS44AZTG, RS44AZTH, RS44AZTI, RS44AZTJ, RS44AZLA, RS44AZLB, RS44AZLC, RS44AZLD, RS44AZLE, RS44AZLF, RS44AZLG, RS44AZLH, RS44AZLI, RS44AZLJ, RS44BXTA, RS44BXTB, RS44BXTC, RS44BXTD, RS44BXTE, RS44BXTF, RS44BXTG, RS44BXTH, RS44BXTI, RS44BXTJ, RS44BXLA, RS44BXLB, RS44BXLC, RS44BXLD, RS44BXLE, RS44BXLF, RS44BXLG, RS44BXLH, RS44BXLI, RS44BXLJ, RS44BZTA, RS44BZTB, RS44BZTC, RS44BZTD, RS44BZTE, RS44BZTF, RS44BZTG, RS44BZTH, RS44BZTI, RS44BZTJ, RS44BZLA, RS44BZLB, RS44BZLC, RS44BZLD, RS44BZLE, RS44BZLF, RS44BZLG, RS44BZLH, RS44BZLI, RS44BZLJ,  RS45AXTA,  S45AXTB, RS45AXTC, RS45AXTD, RS45AXTE, RS45AXTF, RS45AXTG, RS45AXTH, RS45AXTI, RS45AXTJ, RS45AXLA, RS45AXLB, RS45AXLC, RS45AXLD, RS45AXLE, RS45AXLF, RS45AXLG, RS45AXLH, RS45AXLI, RS45AXLJ, RS45AZTA, RS45AZTB, RS45AZTC, RS45AZTD, RS45AZTE, RS45AZTF, RS45AZTG, RS45AZTH, RS45AZTI, RS45AZTJ, RS45AZLA, RS45AZLB, RS45AZLC, RS45AZLD, RS45AZLE, RS45AZLF, RS45AZLG, RS45AZLH, RS45AZLI, RS45AZLJ, RS45BXTA, RS45BXTB, RS45BXTC, RS45BXTD, RS45BXTE, RS45BXTF, RS45BXTG, RS45BXTH, RS45BXTI, RS45BXTJ, RS45BXLA,  RS45BXLB, RS45BXLC, RS45BXLD, RS45BXLE, RS45BXLF, RS45BXLG, RS45BXLH, RS45BXLI, RS45BXLJ, RS45BZTA, RS45BZTB, RS45BZTC, RS45BZTD, RS45BZTE, RS45BZTF, RS45BZTG, RS45BZTH, RS45BZTI, RS45BZTJ, RS45BZLA, RS45BZLB, RS45BZLC, RS45BZLD, RS45BZLE, RS45BZLF, RS45BZLG, RS45BZLH, RS45BZLI, RS45BZLJ, RS46AXTA, RS46AXTB, RS46AXTC, RS46AXTD, RS46AXTE, RS46AXTF, RS46AXTG, RS46AXTH, RS46AXTI, RS46AXTJ, RS46AXLA, RS46AXLB, RS46AXLC, RS46AXLD, RS46AXLE, RS46AXLF, RS46AXLG, RS46AXLH, RS46AXLI, RS46AXLJ, RS46AZTA, RS46AZTB, RS46AZTC, RS46AZTD, RS46AZTE, RS46AZTF, RS46AZTG, RS46AZTH, RS46AZTI, RS46AZTJ, RS46AZLA, RS46AZLB, RS46AZLC, RS46AZLD, RS46AZLE, RS46AZLF, RS46AZLG, RS46AZLH, RS46AZLI, RS46AZLJ, RS46BXTA, RS46BXTB, RS46BXTC, RS46BXTD, RS46BXTE, RS46BXTF, RS46BXTG, RS46BXTH, RS46BXTI, RS46BXTJ, RS46BXLA, RS46BXLB, RS46BXLC, RS46BXLD, RS46BXLE, RS46BXLF, RS46BXLG, RS46BXLH, RS46BXLI, RS46BXLJ, RS46BZTA, RS46BZTB, RS46BZTC, RS46BZTD, RS46BZTE, RS46BZTF, RS46BZTG, RS46BZTH, RS46BZTI, RS46BZTJ, RS46BZLA, RS46BZLB, RS46BZLC, RS46BZLD, RS46BZLE, RS46BZLF, RS46BZLG, RS46BZLH, RS46BZLI, RS46BZLJ, RS51AXTA, RS51AXTC, RS51AXTE, RS51AXLA, RS51AXLC, RS51AXLE, RS51AZTA, RS51AZTC, RS51AZTE, RS51AZLA, RS51AZLC, RS51AZLE, RS51BXTA, RS51BXTC, RS51BXTE, RS51BXLA, RS51BXLC, RS51BXLE, RS51BZTA, RS51BZTC, RS51BZTE, RS51BZLA, RS51BZLC, RS51BZLE, RS52AXTA, RS52AXTC, RS52AXTE, RS52AXLA, RS52AXLC, RS52AXLE, RS52AZTA, RS52AZTC, RS52AZTE, RS52AZLA, RS52AZLC, RS52AZLE, RS52BXTA, RS52BXTC, RS52BXTE, RS52BXLA, RS52BXLC, RS52BXLE, RS52BZTA, RS52BZTC, RS52BZTE, RS52BZLA, RS52BZLC, RS52BZLE, RS55AXTA, RS55AXTC, RS55AXTE, RS55AXLA, RS55AXLC, RS55AXLE, RS55AZTA, RS55AZTC, RS55AZTE, RS55AZLA, RS55AZLC, RS55AZLE, RS55BXTA, RS55BXTC, RS55BXTE, RS55BXLA, RS55BXLC, RS55BXLE, RS55BZTA, RS55BZTC, RS55BZTE, RS55BZLA, RS55BZLC, RS55BZLE,
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Fax: 0437557991

Email: spgthelong@gmail.com

Email: thelinhttht@gmail.com

Website: http://spgkorea.com/

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 37
Trong tuần: 273
Lượt truy cập: 1876446

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Fax: 0437557991

Email: spgthelong@gmail.com                  thelinhttht@gmail.com

Website: http://spgkorea.com/